Contact Us

Empower & Sustainabler :

innovate future business with AI Robotics & Digitalization

Cloud

Safe, secure and flexible cloud technology

Sustainability

Carbon neutrality partner to promote RE and collaboratively achieve net zero carbon

AI & R

Push the boundaries of technology, optimizing operations and improving efficiency using AI & R

Other Technologies

Revolutionize the way businesses operate to help our partners grow and thrive by leveraging our innovation.

Got a question? Get your answer

Who's Mekha V?

Mekha V คือ ผู้ให้บริการด้าน Cloud Innovation และเป็น Flagship ด้าน AI, Robotics & Digitalization ของกลุ่มปตท. โดยบริษัท Mekha V ได้เริ่มดำเนินกิจการอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2565 ซึ่งเกิดจากการควบรวม 2 บริษัท อย่าง Mekha Tech และ ReAcc เข้าด้วยกัน

Mekha V จะช่วยรองรับและต่อยอด New S Curve รูปแบบการลงทุนในอุตสาหกรรมอนาคต ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยีของกลุ่ม ปตท.

ซึ่งในปัจจุบัน Mekha V มีเป้าหมายที่ต้องการเป็น Carbon Neutrality Partner ให้กับบริษัทที่มีเป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอน โดยเน้นให้บริการด้าน PowerTECH ที่จะช่วยลูกค้าหา Sustainable Solution มาทดแทนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงของปารีส (Paris Climate Agreement) ที่ต้องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ หรือเรียกว่า Net-zero นั่นเอง

Mekha V มีบริการอะไรบ้าง ?
 • PowerTECH : เทคโนโลยีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • MobilityTECH : เทคโนโลยีส่วนประกอบของรถยนต์อัจฉริยะ
 • HealthTECH : เทคโนโลยีทางการแพทย์ระยะไกล (Telemedicine)
 • IndustrialTECH : เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 • CreativeTECH : E-sport, VR, AR, Exhibition Online

โดยภายใต้การขับเคลื่อนเทคโนโลยีต่าง ๆ เราจะเลือกใช้ Cloud Innovation by Mekha V ที่มีความปลอดภัยสูง ในการช่วยเข้าถึงข้อมูลและแชร์ข้อมูลระหว่างกันได้ง่ายมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้อีกด้วย หากองค์กรใดสนใจบริการเหล่านี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

How does cloud innovation work?

เคยสงสัยไหมว่า ข้อมูลที่เรารับ-ส่งทุกวันผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ อย่างเช่น Facebook, Instagram, Line, TikTok, และอื่น ๆ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ที่ไหน แล้วทำไมเราถึงเปิดขึ้นมาดูและอ่านได้ตลอดเวลา ทั้งทางมือถือ PC โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต

ซึ่งเราอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจกันก่อนว่า…ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์จะมีเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งาน ที่เรียกว่า “Cloud” ซึ่งเปรียบเสมือนกลุ่มก้อนเมฆที่ล่องลอยบนท้องฟ้า สามารถจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานได้อย่างไม่มีขีดจำกัด

Cloud Innovation เป็นระบบจัดเก็บข้อมูล ที่สามารถปรับขนาดพื้นที่การจัดเก็บได้อย่างยืดหยุ่น รองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตได้เป็นอย่างดี อีกทั้งองค์กรยังไม่ต้องเสียเวลามาสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นของตัวเอง ลดความยุ่งยากในการติดตั้งและการดูแลรักษาระบบ ดังนั้น Cloud จึงตอบโจทย์ธุรกิจที่ต้องการดำเนินจัดเก็บข้อมูลในปริมาณมาก ๆ แต่ไม่อยากเสียเวลาลงมือไปจัดการข้อมูลเหล่านั้นด้วยตัวเอง

Cloud Innovation มีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร ?

 • ช่วยลดต้นทุนของธุรกิจ อย่างการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น ค่าไฟ ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ ฯลฯ
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ต
 • สามารถปรับขนาดพื้นที่การจัดเก็บได้อย่างยืดหยุ่น ตามความเหมาะสมของธุรกิจ
 • มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง หมดปัญหาการถูกแฮกข้อมูลแบบ On-premise

What is renewable energy?

Renewable Energy (พลังงานหมุนเวียน) คือ พลังงานที่ใช้แล้วไม่หมดไป สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เรื่อย ๆ เนื่องจากเป็นพลังงานที่ได้จากแหล่งพลังงานธรรมชาติ เช่น ลม น้ำ แสงอาทิตย์ ขยะ และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังสามารถมาจากแหล่งวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ชานอ้อย กากมันสำปะหลัง หรือมูลสัตว์ เป็นต้น

Renewable Energy มีประโยชน์อะไรบ้าง ?
การใช้พลังงานหมุนเวียน จะช่วยให้ไม่ส่งผลเสียหรือทำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก หรือที่เรียกว่า ภาวะโลกร้อน (Global warming) โดยพลังงานหมุนเวียนถือว่าเป็นพลังงานสะอาด และเป็นพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัด เราจึงต้องใช้พลังงานหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพดีที่สุด!
Mekha V ช่วยอะไรได้บ้าง ?
Mekha V มีบริการด้าน PowerTECH เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนช่วยลูกค้าหา Solution มาทดแทนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการติดตั้ง Solar Monitoring, การทำ Analysis และ Optimization เพื่อให้แสดงผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็จะนำไปปรับการทำงานของ Solution ให้เหมาะสมต่อไป เพื่อให้เกิดความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
Mekha V ช่วยอะไรได้บ้าง ?
Mekha V มีบริการด้าน PowerTECH เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนช่วยลูกค้าหา Solution มาทดแทนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการติดตั้ง Solar Monitoring, การทำ Analysis และ Optimization เพื่อให้แสดงผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็จะนำไปปรับการทำงานของ Solution ให้เหมาะสมต่อไป เพื่อให้เกิดความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
PowerTECH พร้อมผลักดันการใช้พลังงานสะอาดให้มีประสิทธิภาพดีที่สุด เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ซึ่งเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ของกลุ่ม ปตท.

What is ReAcc platform?

ReAcc ดำเนินการโดย Mekha V เป็นแพลตฟอร์มให้บริการด้านจัดหาและจับคู่ผู้ซื้อกับผู้ผลิตพลังงานที่ได้การรับรอง Renewable Energy Certificate (RECs) จากหน่วยงาน The International REC Standard (I-REC) ประเทศเนเธอร์แลนด์ และในประเทศไทยก็มีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ให้การรับรอง RECs (Issuer) อย่างเป็นทางการ

ReAcc เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ปตท. และ The I-REC Standard โดยเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยและผู้ที่สนใจพลังงานหมุนเวียน ได้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาดและแสดงจุดยืนด้านการลดพลังงานภายในบริษัท ช่วยให้ใช้พลังงานสะอาดร่วมกันได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

นื่องจากกระบวนการขึ้นทะเบียนพลังงานหมุนเวียนเพื่อทำการซื้อ-ขาย ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ReAcc จึงมองตัวเองเป็น One-stop Service เป็นตัวแทนที่ช่วยบริการจัดการให้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น

 • การเป็นที่ปรึกษา Carbon Neutrality Partner
 • การขอใบรับรอง REC
 • การซื้อขายใบรับรอง REC
 • การชำระสิทธิ์ใบรับรอง REC (Redemption)
บริการ One-stop Service เหมาะสำหรับ
 • บริษัทผู้พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย
 • บริษัทไทยหรือบริษัทข้ามชาติ ที่มีสถานประกอบการหรือโรงงานในประเทศไทย และ/หรือในอาเซียน ที่มีเป้าหมายทางด้านการใช้พลังงานหมุนเวียน หรือสนใจมีส่วนร่วมในการเข้าถึงพลังงานสะอาดในชุมชน เช่น โซลาร์ชุมชน เป็นต้น

แพลตฟอร์ม ReAcc จึงเปรียบเสมือนเป็นตัวกลางที่คอยเชื่อมต่อผู้พัฒนาพลังงานหมุนเวียนในชุมชนกับบริษัทไทยและบริษัทข้ามชาติ เรามุ่งหวังที่จะสร้างผลกำไรให้กับบริษัทและชุมชนอย่างยั่งยืน

Mekha V สนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุด ทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ซึ่งเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ของกลุ่ม ปตท.

How AI will change the world?

ในยุคสมัยนี้ AI ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกของเราอย่างต่อเนื่อง คอยขับเคลื่อนเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมไปถึงด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจอื่น ๆ ช่วยแก้ไขปัญหาที่มนุษย์ไม่สามารถทำเองได้ ช่วยลดขั้นตอนความยุ่งยากต่าง ๆ ได้ดี และที่สำคัญ AI ยังสามารถพัฒนาต่อได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทำให้นักธุรกิจหลายกลุ่มจับตามองและคาดหวังว่าจะลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง

AI มีความจำเป็นต่อโลกอนาคตอย่างไร ?
AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence หมายถึง ปัญญาประดิษฐ์หรือโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้น โดยผ่านการเขียนโค้ดและพัฒนาให้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว AI สามารถทำได้ทุกอย่างตั้งแต่การเป็นผู้ช่วยส่วนตัวแบบดิจิทัลไปจนถึงอุปกรณ์เครื่องใช้อัจฉริยะ เช่น อุปกรณ์สมาร์ทโฮม, Google Maps, Face ID และ Siri เป็นต้น
ถึงแม้ว่า AI จะไม่มีความนึกคิดหรือความรู้สึกเหมือนกับมนุษย์ แต่ในด้านของระบบการคิด วิเคราะห์ วางแผน และการตัดสินใจ AI ก็สามารถทำได้ดีเทียบเท่ามนุษย์หรือบางทีอาจรอบคอบกว่ามนุษย์อีกด้วย นอกจากนี้ AI ยังสามารถนำไปประยุกต์และปรับใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ เพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน และลดความผิดพลาดขณะปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี อย่างเช่น Chat GPT, Google Bard, และ Dall-E เป็นต้น
โดยในปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับปัญหาภาวะโลกร้อน (Global warming) หรือมลภาวะทางพิษอื่น ๆ ที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และถ้าหากยังไม่แก้ไขปัญหาตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็อาจส่งผลเสียระยะยาวไปจนถึงอนาคต ซึ่งปัญหาเหล่านี้ AI ก็สามารถเข้าไปช่วยพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน อย่างเช่นการขับเคลื่อนเทคโนโลยีด้วย PowerTECH by Mekha V ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) โดย AI ก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยในส่วนของระบบปฏิบัติการผ่านการเลือกใช้ Solution ต่าง ๆ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า AI สามารถเข้าไปช่วยได้ในทุกส่วนของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจอีกมากมาย แต่ถ้าใครเคยเห็นประโยชน์ของ AI ในด้านอื่น ๆ อีก ก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้น้า

555/1 EnCo Building A, 8th Floor, Vibhavadi Rangsit Rd, Khwaeng Chatuchak, Khet Chatuchak

(+66) 099-999-9999

Cloud

Sustainability

AI & R

Other

Scroll to Top