ปตท. ทุ่ม 500 ล้านบาท เพิ่มทุนธุรกิจ AI และ Robotics ภายใต้เมฆา วี-นิว เวอร์ซัล : อินโฟเควสท์

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) เพิ่มทุน 2 บริษัทย่อยในกลุ่ม AI & Robotics โดยปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยให้บริษัท สยามแมนเนจเม้นท์โฮลดิ้ง จำกัด (SMH) เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน React Co. , Ltd (ReAcc)) ของ Alpha Com Co, Ltd (Alpha Com) SMH, ReAcc และ Alpha Com เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ ปตท. 100%

และปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท Mekha Technology Co, Ltd (Mekha Tech ) โดยให้ ReAcc เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ Mekha Tech จาก Alpha Com ซึ่ง ReAcc และ Alpha Com

การปรับโครงสร้างดังกล่าวเพื่อให้เกิดความคล่องตัวใน ธุรกิจ AI และ Robotics และเพื่อรองรับการลงทุนใน ธุรกิจ ใหม่ตามทิศทางกลยุทธ์ของ ปตท.

ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และเปลี่ยนชื่อบริษัท

– บริษัท เมฆา เทคโนโลยี จำกัด (Mekha Tech ) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เมฆา วี จำกัด (Mekha V) เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 266 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 30 ล้านบาท

– บริษัท รีแอค จำกัด (ReAcc) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท นิว แวร์ซาล จำกัด (New Ver Sal) เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 302 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 29 ล้านบาท

xเมฆา เทค ได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 และคาดว่า Reacc จะลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 โดยสำนัก ข่าว อินโฟเควสท์ (14 ธ.ค. 65)

Share the Post:

Related Blogs

Mekha V

SUPER ส่ง “ซุปเปอร์ คาร์บอน เอ็กซ์ ” ผนึก “Mekha V” บริษัท Startup เครือ PTT

“ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น” ส่ง “ซุปเปอร์ คาร์บอน เอ็กซ์” (SCX) เซ็นสัญญา “เมฆา วี (Mekha V) บริษัท Startup ในเครือ ปตท. ซื้อขายใบรับรองสิทธิการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (REC) อีกทั้งสนับสนุนธุรกิจใบรับรองสิทธิการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (REC) เป็นการช่วยต่อยอดนวัตกรรมพลังงานสะอาด

PTT

Uniqlo ซื้อใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน จาก ReAcc แพลตฟอร์มซื้อขายพลังงานสะอาดในเครือ ปตท. เดินหน้าธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

คุณประสงค์ อินทรหนองไผ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) มร. โยชิทาเกะ วาคากุวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด มร. ฮิโรยูกิ มะซึโมะโตะ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด และคุณดนัยเดช เกตุสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมงานแถลงข่าวการดำเนินแผนพัฒนาความยั่งยืน ประจำปี 2565 ระหว่างบริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท รี แอค จำกัด (ReAcc) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. และบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อตอกย้ำเป้าหมายการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน

Scroll to Top