“ReAcc” ผนึก “เชาวน์ดี อีสาน” ขึ้นทะเบียนผลิตไฟฟ้า Biogas เปลี่ยนของเสียมาเป็นพลังงาน

“ReAcc” แพลตฟอร์มให้บริการซื้อ-ขายพลังงานสะอาดแบบครบวงจร ประกาศความร่วมมือ “เชาวน์ดี อีสาน” ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังขึ้นทะเบียนผลิตไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากกากอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง ยื่นขอรับรอง RECs ตามมาตรฐาน I-REC ประเทศเนเธอร์แลนด์