Author name: nutthapol n

“ReAcc” ผนึก “เชาวน์ดี อีสาน” ขึ้นทะเบียนผลิตไฟฟ้า Biogas เปลี่ยนของเสียมาเป็นพลังงาน

“ReAcc” แพลตฟอร์มให้บริการซื้อ-ขายพลังงานสะอาดแบบครบวงจร ประกาศความร่วมมือ “เชาวน์ดี อีสาน” ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังขึ้นทะเบียนผลิตไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากกากอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง ยื่นขอรับรอง RECs ตามมาตรฐาน I-REC ประเทศเนเธอร์แลนด์

UAC ผนึก ReAcc ส่งโรงไฟฟ้า “โซลาร์” ซื้อขาย I – REC

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC เปิดเผยว่า บริษัทผนึกกำลังกัแพลตฟอร์ม “ReAcc” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มภายใต้บริษัท เมฆา วี จำกัด (Mekha V) ซึ่งให้บริการซื้อขายด้านพลังงานสะอาด แบบครบวงจร (one-stop service) รวมถึงให้คำปรึกษาด้านการซื้อ – ขายใบรับรองสิทธิในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน การเริ่มนำไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

SUPER ส่ง “ซุปเปอร์ คาร์บอน เอ็กซ์ ” ผนึก “Mekha V” บริษัท Startup เครือ PTT

“ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น” ส่ง “ซุปเปอร์ คาร์บอน เอ็กซ์” (SCX) เซ็นสัญญา “เมฆา วี (Mekha V) บริษัท Startup ในเครือ ปตท. ซื้อขายใบรับรองสิทธิการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (REC) อีกทั้งสนับสนุนธุรกิจใบรับรองสิทธิการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (REC) เป็นการช่วยต่อยอดนวัตกรรมพลังงานสะอาด

ReAcc ผนึก ROOTCLOUD เสริมแกร่งอุตสาหกรรมแพลตฟอร์ม IoT ชูนวัตกรรมซื้อ-ขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน

เมื่อเร็วๆ นี้ นายนายณัฐชาต เจิดนภาพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รี แอค จำกัด (ReAcc) (ขวา) และ Mr. Ho Howe Tian, กรรมการผู้จัดการ บริษัท Rootcloud Technology (Singapore) จำกัด (ซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ

EVme จับมือ ReAcc ต่อยอดธุรกิจให้บริการลูกค้า Fleet เช่ารถอีวี

EVme จับมือ ReAcc เดินหน้าต่อยอดธุรกิจเพื่อความยั่งยืน เพิ่มทางเลือกการให้บริการ สำหรับลูกค้า Fleet เช่ารถยนต์ไฟฟ้า ให้สามารถใช้พลังงานหมุนเวียนได้ 100%

Scroll to Top