“ReAcc” ผนึก “เชาวน์ดี อีสาน” ขึ้นทะเบียนผลิตไฟฟ้า Biogas เปลี่ยนของเสียมาเป็นพลังงาน

“ReAcc” แพลตฟอร์มให้บริการซื้อ-ขายพลังงานสะอาดแบบครบวงจร ประกาศความร่วมมือ “เชาวน์ดี อีสาน” ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังขึ้นทะเบียนผลิตไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากกากอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง ยื่นขอรับรอง RECs ตามมาตรฐาน I-REC ประเทศเนเธอร์แลนด์

นายประพันธ์ เชาวน์ดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชาวน์ดี อีสาน จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) นายตากเพชร เลขาวิจิตร ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท รี แอค จำกัด (ที่ 3 จากขวา) และนายณพวุฒิ บุญศิริ ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท รี แอค จำกัด (ที่ 2 จากขวา) ประกาศความร่วมมือ ในการขึ้นทะเบียนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน Biogas จากของเสียในการผลิตแป้งมันสำปะหลังไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านการซื้อ-ขายใบรับรองสิทธิในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน การเริ่มนำไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ตลอดจนการแสวงหาลูกค้าที่มีคุณภาพในการซื้อใบรับรอง Renewable Energy Certificates (RECs)

บริษัท เชาวน์ดี อีสาน จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตแป้งมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทย มีการผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากของเสียในอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง ซึ่งถือเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ช่วยลดการปล่อยของเสียที่มีผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ เชาวน์ดี อีสาน นับเป็นครั้งแรกที่มีการขึ้นทะเบียนโรงแป้งมันสำปะหลังบนระบบ รวมถึงขอการรับรอง RECs ตามมาตรฐาน I-REC Standard ประเทศเนเธอร์แลนด์

บริษัท รี แอค จำกัด (ReAcc) แพลตฟอร์มให้บริการซื้อขายด้านพลังงานสะอาดแบบครบวงจร (one-stop service) ได้ส่งเสริมให้ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรายอื่นๆ ในประเทศไทยเข้ามามีส่วนร่วม และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการหันมาผลิตและใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น เพราะนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของการใช้ไฟฟ้าจากกริดไฟฟ้าปกติแล้ว ยังสร้างรายได้จากการขายไฟฟ้า ลดผลกระทบในเรื่องก๊าซคาบอน ที่ส่งผลกระทบกับปัญหาสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การใช้พลังงานที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions) และช่วยเพิ่มศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมพลังงานยั่งยืนของประเทศไทยสู่เวทีโลกในอนาคต

Share the Post:

Related News

Solar

UAC ผนึก ReAcc ส่งโรงไฟฟ้า “โซลาร์” ซื้อขาย I – REC

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC เปิดเผยว่า บริษัทผนึกกำลังกัแพลตฟอร์ม “ReAcc” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มภายใต้บริษัท เมฆา วี จำกัด (Mekha V) ซึ่งให้บริการซื้อขายด้านพลังงานสะอาด แบบครบวงจร (one-stop service) รวมถึงให้คำปรึกษาด้านการซื้อ – ขายใบรับรองสิทธิในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน การเริ่มนำไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

Read More »
ROOTCLOUD

ReAcc ผนึก ROOTCLOUD เสริมแกร่งอุตสาหกรรมแพลตฟอร์ม IoT ชูนวัตกรรมซื้อ-ขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน

เมื่อเร็วๆ นี้ นายนายณัฐชาต เจิดนภาพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รี แอค จำกัด (ReAcc) (ขวา) และ Mr. Ho Howe Tian, กรรมการผู้จัดการ บริษัท Rootcloud Technology (Singapore) จำกัด (ซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ

Read More »
Solar

UAC ผนึก ReAcc ส่งโรงไฟฟ้า “โซลาร์” ซื้อขาย I – REC

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC เปิดเผยว่า บริษัทผนึกกำลังกัแพลตฟอร์ม “ReAcc” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มภายใต้บริษัท เมฆา วี จำกัด (Mekha V) ซึ่งให้บริการซื้อขายด้านพลังงานสะอาด แบบครบวงจร (one-stop service) รวมถึงให้คำปรึกษาด้านการซื้อ – ขายใบรับรองสิทธิในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน การเริ่มนำไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

ROOTCLOUD

ReAcc ผนึก ROOTCLOUD เสริมแกร่งอุตสาหกรรมแพลตฟอร์ม IoT ชูนวัตกรรมซื้อ-ขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน

เมื่อเร็วๆ นี้ นายนายณัฐชาต เจิดนภาพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รี แอค จำกัด (ReAcc) (ขวา) และ Mr. Ho Howe Tian, กรรมการผู้จัดการ บริษัท Rootcloud Technology (Singapore) จำกัด (ซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ

On-Ion

On-Ion ร่วมกับ ReAcc ขยาย Green Charging Network

โทรณ หงศ์ลดารมภ์ Head of EV Charger Business บริษัท อรุณ พลัส จำกัด (Arun Plus) และณัฐชาต เจิดนภาพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีแอค จำกัด (ReAcc)

Evme

EVme จับมือ ReAcc ต่อยอดธุรกิจให้บริการลูกค้า Fleet เช่ารถอีวี

EVme จับมือ ReAcc เดินหน้าต่อยอดธุรกิจเพื่อความยั่งยืน เพิ่มทางเลือกการให้บริการ สำหรับลูกค้า Fleet เช่ารถยนต์ไฟฟ้า ให้สามารถใช้พลังงานหมุนเวียนได้ 100%

PTT

Uniqlo ซื้อใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน จาก ReAcc แพลตฟอร์มซื้อขายพลังงานสะอาดในเครือ ปตท. เดินหน้าธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

คุณประสงค์ อินทรหนองไผ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) มร. โยชิทาเกะ วาคากุวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด มร. ฮิโรยูกิ มะซึโมะโตะ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด และคุณดนัยเดช เกตุสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมงานแถลงข่าวการดำเนินแผนพัฒนาความยั่งยืน ประจำปี 2565 ระหว่างบริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท รี แอค จำกัด (ReAcc) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. และบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อตอกย้ำเป้าหมายการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน

Scroll to Top